POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep margoods.com przykłada znaczną wagę od ochrony bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności określa jakie w jaki sposób zbierane przez nas dane będziemy wykorzystywać, jak je chronić i z kim dzielić. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zawsze w granicach obowiązującego prawa.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

W celu złożenia zamówienia w naszym sklepie konieczna jest uprzednia rejestracja i założenie indywidualnego konta. W trakcie rejestracji poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz nr telefonu. Fakultatywnie, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej umożliwiamy podanie firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej. Podczas rejestracji konta poprosimy również o podanie hasła, którego będą Państwo używać w celu ponownego zalogowania się na indywidualny koncie w naszym sklepie.

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie naszego sklepu, poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

CEL WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Podane przez Państwa dane służą nam przede wszystkim do realizacji składanych przez Państwa zamówień. Nadto dane wykorzystujemy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, obsługi reklamacji, tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, zalogowania się do własnego indywidualnego konta, odpowiedzi na Państwa pytania oraz przesyłania zamówionego przez Państwa newsletter’a. Zgromadzonych danych nie przekazujemy podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie na naszej stronie, przeznaczone są do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej naszego sklepu.

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DANYCH

W każdym czasie umożliwiamy Państwu aktualizację swoich danych. Wprowadzenie zmian w podanych przez Państwa danych możliwe jest po zalogowaniu się na indywidualnym koncie. Części udostępnionych danych, związanych przede wszystkim z zawartą uprzednio umową sprzedaży nie można jednakże zmienić, gdyż są one nierozłącznie związane z tą umową (np. dane na fakturze).

W każdym czasie umożliwiamy Państwu dostęp do treści zgromadzonych danych, ich poprawę oraz aktualizację. W przypadku zmiany danych prosimy zadbać o ich uaktualnienie poprzez zalogowanie się na indywidualnym koncie. Zapewniamy Państwu możliwość usunięcia Państwa danych z naszych zbiorów na Państwa żądanie, jak również w innych przypadkach, w granicach obowiązującego prawa.
 

BEZPIECZEŃSTWO GROMADZONYCH DANYCH

Dokładamy wszelkiej staranności, poprzez wprowadzanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, jak również przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą bądź zgubieniem.

DANE KONTAKTOWE

Administratorem Danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest Marek Leśniewski  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Margoods Marek Leśniewski z siedzibą w Dąbrówce na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 504-002-96-79 REGON:341375144, sklep.margoods@gmail.com

W każdej chwili umożliwiamy Państwu kontakt z Administratorem danych w sprawie dotyczącej Państwa danych.